Koncert učiteljskih zborov

NASLOV DOGODKA: Potepanje med melodijami doma in po svetu

Glasbeno izročilo slovenskega naroda in drugih narodov sveta izraža v skladbah svojo dušo in temperament. Potepanje med melodijami doma in po svetu osvetljuje paleto v raznolikosti ritmov in melodij, harmonskih, stilnih in drugih glasbenih značilnosti, preko katerih je moč prepoznati bogastvo posameznih kulturnih okolij.

NAMEN DOGODKA:

• Povezati pevske zbore pedagoških strokovnih delavcev (vzgojiteljev, učiteljev) v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki delujejo na lokalni ravni.

• Spodbuditi in okrepiti sodelovanje med zbori v spoznavanju in širjenju zborovske literature slovenskih in tujih skladateljev.

• Predstaviti različnost melodij, ritmov in drugih glasbenih prvin slovenskih in tujih skladb.

• Krepiti pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine.

ČAS DOGODKA: 5. oktobra, na svetovni dan učiteljev