O nas

UČITELJSKI PEVSKI ZBOR SLOVENIJE “EMIL ADAMIČ” 

ALI PO NAŠE, UPZ
Naše poslanstvo je izziv v času družbenih sprememb 

Učiteljski pevski zbor Slovenije “Emil Adamič” deluje v slovenskem prostoru od leta 1925.  Ves čas svojega obstoja sledi osnovni ideji, ki je vodila ustanovitelja zbora, Srečka Kumra in Emila Adamiča. Ta ideja je: biti med boljšimi slovenskimi pevskimi zbori, ki bo svoje članstvo izbiral predvsem iz učiteljskih vrst, obenem pa naj se njegovi člani s poustvarjanjem zborovske literature vseh vrst in zahtevnosti tudi izobražujejo za delo s pevskimi zbori v okolju od koder prihajajo.

Zbor si danes prizadeva uresničevati svoje poslanstvo v glasbenem poustvarjanju in na pedagoškem področju. Sama predanost in aktivno delovanje v zboru posamezniku omogočata  pridobitev znanj, razvoj spretnosti in sposobnosti na področju zborovske kulture. V času svojega delovanja je vzgojil vrsto zborovodij, učitelje, ki so svoje znanje, pridobljeno tudi v UPZ uspešno prenašali in še prenašajo med mlade in starejše pevce v svojem okolju.

Od drugih zborov se ločimo po tem, da imamo številne specifike.

  • V pesmi se druži pedagoški kader vseh smeri in različnih ravni izobraževanja.
  • Vaja je običajno enkrat na mesec, intenzivne vaje v času šolskih počitnic.
  • Za vsak dosežek zbora člani prejmejo potrdilo o sodelovanju, ki lahko vpliva na napredovanje posameznika v vzgojno-izobraževalnem sistemu.

Naše delovanje in izgrajevanje naše tradicije ne bi bilo mogoče brez denarnih sredstev.

Iskreno se zahvaljujemo

  • našemu dolgoletnemu podporniku SVIZ-u Slovenije, g. Branimirju Štruklju in g. Marjanu Gojkoviču
  • OŠ Milana Šuštaršiča, ravnateljici gospe Ireni Kodrič
  • JSKD OI Ljubljana