Premierno predvajanje bo potekalo na spletnem naslovu: 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=a2LbSOiDiFDfeJQcJtt7pxUx